search
Log In
5 votes
57 views

Dalam Kejuruteraan Forensik Geoteknik, apakah perbezaan kes berimpak kecil dan kes berimpak besar?

in Geotechnical 340 points 1 5 7

2 Answers

4 votes
Pada pandngan saya, kes yang berimpak besar adalah sekiranya ianya melibatkan maruah negara, berita nasional serta juga masalah kepada ramai penduduk di dalam jangkamasa terdekat. Kes berimpak kecil adalah kes-kes yang localised yang tidak mendatangkan masalah di dalam jangkamasa yang pendek.
50,250 points 25 104 239
3 votes
Pada pandangan saya, berdasarkan analisa pengurusan risiko, kes yang dikategorikan sebagai berimpak besar ialah kes yang melibatkan nyawa dan kerosakan teruk kepada harta benda manakala kes berimpak kecil hanyalah kerosakan minima dan tidak melibatkan nyawa.
760 points 1 10
...