search
Log In
6 votes
105 views
in Contract Administration 23,880 points 32 80 152

2 Answers

4 votes
 
Best answer
Proses penilaian dan perakuan tender biasanya dalam tempoh yang ditetapkan.  Bagi kebanyakkan projek CKK, tempoh yang panjang sebelum SST dikeluarkan adalah kerana JKR perlu mendapat kelulusan ATDA oleh KKM sebelum SST dikeluarkan.  Sekiranya SST boleh dikeluarkan bagi projek dimana jumlah ATDA kurang dari PDA, tempoh tersebut boleh dipendekkan.
1,330 points 2 5 14
selected by
4 votes
Bolehkah tuan jelaskan apa masalah yang melewatkan proses penilaian? Mengikut pengalaman saya, penilaian hanya mengambil masa 2 hingga 4 minggu sahaja dan mesy tender board diadakan setiap minggu. Adakah ia lewat disebabkan oleh penilaian RISP? Harga melebihi Kos Siling manyebabkan kelulusan tambahan siling yang mengambil masa? dll
6,020 points 11 32 55
...