search
Log In
3 votes
37 views
Apakah semua projek jalan akan disediakan dengan ROW Marker selepas siapnya pembinaan??

Adakah ukur halus dibuat dengan menyediakan lukisan terbina sebagai serahan muktamad untuk rujukan dalam proses pelaksanaan senggara jalan?
in Procurement Management 4,980 points 5 8 18

1 Answer

3 votes

Merujuk kepada standard BQ Jalan dalam BQ No. 6 - Road Furniture ada dinyatakan item Right of Way Marker dan pihak yang menyediakan dokumen tender akan memasukkan kuantiti berdasarkan keperluan projek.

3,370 points 4 13 26
2
Persoalan sekarang adalah adakah semua porjek jalan memasukkan items tersebut dalam BQ, disamping itu ia juga terlibat dengan kerja ukur halus yang mungkin memakan masa dan melibatkan kos tambahan?

Adakah masa yang diperuntukan dalam kes ini juga akan diambilkira dalam tempoh kontrak asal?

Berapakah jarak marker itu dianggap bersesuian?

Apakah jenis marker yang dibenarkan?
...