search
Log In
5 votes
28 views

Apakah produk yang boleh dibekalkan melalui konsep Nominated Supplier dalam sesuatu projek?

Apa jenis contract form yang perlu digunakan?

Bolehkah skop seperti pemasangan bumbung bangunan dan pemasangan mechanical stabilizing earth wall juga boleh dimasukkan sebagai satu produk dibawah Nominated Supplier?

in Contract Administration 49,800 points 107 197 358

1 Answer

2 votes
Boleh rujuk kepada BUKU PANDUAN PENTADBIRAN KONTRAK KERJA RAYA EDISI KETIGA pada BAB 14 SUBKONTRAKTOR DINAMAKAN DAN PEMBEKAL DINAMAKAN.
14,030 points 4 33 96
...