search
Log In
7 votes
144 views
Bagaimanakah cara untuk menangani masalah projek yang direkabentuk oleh perunding yang dilantik oleh pelanggan dan mengahadapi masalah dan akhirnya diserahkan kepada JKR untuk menyelasaiakannya?
in Project Management 42,870 points 28 108 208

1 Answer

3 votes
Awal awal lagi keluarkan surat kepada pihak pelanggan ...bahawa kita sanngup alih alih/terpaksa ambil alih TETAPI sila  maklumkan akan faktor berikut:

Jelaskan satu persatu akan permasaalahan yang di timbul semasa ambil alih dan juga permasaalah yang akan dijangkakan jika ada..

DAN jelaskan apakah kesan dari permasaalah ini...Cost and Time overrun!!

Later.. bila semasa pelaksanaan menghadapi masaalah ,kita boleh rujuk kembali kepada surat ini ,justeru masaalah tersebut bukan lah sesuatu yang diluar jangka!!

Projek LHDN Bangi is a classic example...VO's burst the RM6m capping. 3 EOT's totalling to almost 12 moths was given!!!!Defects was a nightmare!!
6,610 points 3 31 57
...