search
Log In
4 votes
73 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
in BIM 1,200 points 3 8 24
1

Tn @FaizS, Tn @aidzil, boleh kongsikan aktiviti yg sedang dilaksanakan oleh JKR dalam memperkasakan BIM di peringkat Jabatan? Thanks in advance smiley

2

Dr.@khairilhizar perkongsian telah dikemukakan.smiley

1

Terima kasih Tn @aidzil atas perkongsian bermanfaat 

2

Terima kasih Tn @aidzil atas perkongsian bermanfaat 

1
Terima kasih tun aidzil

1 Answer

5 votes
 
Best answer

Pemerkasaan penggunaan BIM dalam JKR boleh diterjemahkan melalui Pelan Strategik JKR 2016-2020 melalui TEMA 3 : INISIATIF (https://www.jkr.gov.my/sites/default/files/documents/Pelan%20Strategik%20JKR%202016-2020_0.pdf) seperti yang saya kepilkan di bawah. Melalui tema ini, setiap cawangan/displin perlu merangka, merancang dan melaksanakan program BIM masing-masing agar dapat memperkasakan tema tersebut. 

35,820 points 16 62 153
selected by
...