search
Log In
9 votes
41 views
in Stakeholders Management 1,270 points 1

1 Answer

7 votes
Statement diatas mestilah disokong dengan justifikasi kukuh. MOF perlu dimaklumkan akan  kedudukan sebenar.Namun gitu...kita jangan melawan tauke.....akur akan keputusan MOF tetapi maklumkan juga  secara halus bahawa kemungkinan kontraktor dijangkakan akan menghadapi masaalah sebab tidak mematuhi kriteria pelantikan,... dialas dengan statement bahawa kita akan memberikan bantuan serta bimbingan kepada kontraktor tersebut dimana perlu......

Seandainya ..at the end of the day...jelas kontraktor menghadapi masaalah..then we are safe sebab kita dah prewarn MOF......tetapi jika sebaliknya kontraktor berjaya ..then take the credit sebab you dah beri bantuan secukupnyayang menyumbangkepada kejayaan tersebut!!!!!

Kita hormati keputusan yang dibuat oleh MOF kerana kita pun sedia maklum kekangan2 yang ada...
6,610 points 3 31 57
...