search
Log In
9 votes
104 views
in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63

1 Answer

6 votes
Kelulusan nama (muktamad) ini adalah diluar kuasa kita ,,mau tak mau kita terimalah hakikat tersebut. But then, how best can be address the issue?

Pada saya,  jika pemilehan kontraktor tidak dibuat dengan betul, maka sudah tentunya kesan nya pada kelancaran projek tersebut, JKR selaku pegawai yang mengawasi kerja akan menghadapi masaalah...definitely akan berlaku cost and time overrun!.

Disamping memberikan bantuan dimana perlu..WPP hendaklah bersedia dengan pengeluaran surat surat amaran yang secukupnya,jika perlu tindakan penamatan juga perlu diberi pertimbangan.,,rekodkan segala tindakan...

Jika tindakan penamatan tidak berjaya diambil, jangan berputus asa,kerana rekod menunjukan tindakan tindakan TELAH kita ambil tetapi atas sebab sebab tertentu tidak dapat dilaksanakan.

Rekod rekod inilah nanti yang boleh membantu kita sekiranya ada pihak yang menunding jari.
6,610 points 3 31 57
...