search
Log In
4 votes
22 views

Boleh kongsikan cara untuk eksport Gridline dan level Arkitek dari Revit ke perisian Tekla Structure Designer?

in BIM 1,150 points 3 8 20

1 Answer

5 votes
 
Best answer

Assalamualaikum 

Gridline dan Level Arkitek boleh dibawa ke Perisian TSD dengan mengunakan plug in TSD integrator. Plug in ini perlu diinstall di dalam komputer menggunakan versi yang betul agar boleh dihubungkan dengan perisian Tekla Struktur Designer. 

Tatacara eksport gridline Revit dan TSD adalah seperti berikut : 

1. Buka model arkitek dan aktifkan paparan pelan susunatur arkitek aras 01 

2. i) Di dalam Tab Tekla Integration, Klik Ikon Integrator for Structural Designer

    ii) Dalam tetingkap Introduction, Klik Next 

    iii) Dalam tetingkap Select Activity, pilih ;  Export model from Revit --> First time export -> Next  

    iv)  Dalam tetingkap Export to Tekla Structural Designer, pilih untuk mengeksport Grid dan Level sahaja > Klik Next 

    v) Dalam seksyen Section and Material Mapping > Next 

    vi)  Pilih lokasi tempat penyimpanan fail integration dengan klik ikon ...

    vii) Namakan fail integration. contohnya : jkrTSD18i-Rvt_(BEakU2-18-001)_A1_wa01_(S) > Save > Finish 

    viii) Nota : Log laporan berkenaan bilangan objek yang dieksport akan dipaparkan 

3.i) Buka Perisian Tekla Structural Designer > Klik New  

    ii) Di dalam Menu, pilih Structural BIM Import 

    iii)  Di dalam tetingkap BIM Integration : Structural BIM Import, klik ikon .....> Buka fail yang telah hasilkan pada langkah 2 (vii) di atas > Klik Next 

   iv) Pada tetingkap Import Options > Operation ; First Time Export > Klik Next > Tetingkap Relocate Import Model ; Klik Next > tetingkap Integration Filter : Pilih Grids dan Levels sahaja > Finish 

Nota : 

Import layout arkitek kedalam Perisian TSD untuk memudahkan Designer memulakan proses Rekabentuk 

800 points 1 4 9
edited by
1

Terima kasih Pn @AsyikinS atas perkongsian yes

0

Terima kasih Pn @AsyikinS atas perkongsian yes

...