search
Log In
4 votes
61 views

Apakah cadangan atau tindakan susulan bagi menangani masalah sekiranya pihak kontraktor enggan melaksanakan pembaikan bagi 'Non Conformance Product' (NCP) yang telah dikeluarkan oleh pejabat JKR sebagai pejabat seliaan?

in Quality Management 450 points 1 4 9

1 Answer

5 votes
Beberapa pendekatan boleh dibuat kepada perkara tersebut iaitu mengeluarkan amaran kepada kontraktor kepada pembaikan tersebut. Sekiranya tiada tindakan diambil setelah 7 hari arahan dikeluarkan secara bertulis, SO berhak mempunyai pembaikan tersebut dengan melantik pihak ketiga kepada pembaikan tersebut dan segala pembayaran dibuat dengan duit kontrak tersebut. Boleh rujuk kepada Syarat Kontrak PWD FORM 203A (Rev.1/2010) under Clause 5.2 & 5.3.
14,030 points 4 33 96
...