search
Log In
4 votes
93 views
Adakah wajar civil mengepalai/mengetuai kontrak bagi kontrak pakej di antara mekanikal, elektrikal dan civil sedangkan kos kerja mekanikal & elektrikal adalah melebihi kos civil? Mohon pencerahan. Terima kasih!
in Contract Management 160 points 4

2 Answers

6 votes
Boleh.. Perkara, ini selalunya dibincangkan antara semua HODT dan HOPT semasa mesyuarat penyelarasan..
24,620 points 38 95 188
3 votes
Mengikut pengalaman saya semasa bekerja di JKR Wilayah Persekutuan, sekiranya kos projek bagi skop mekanikal & elektrik melebihi dari kos projek skop sivil - SO iaitu pengarah jabatan akan mengetuai projek tersebut dan wakil SO adalah disiplin mekanikal atau elektrik.
Manakala untuk bayaran interim sepenuhnya akan dilaksanakan oleh disiplin mekanikal/elektrik

(Maaf sekiranya ada pencanggahan.. ini situasi semasa saya bekerja di JKRWPKL)
14,320 points 20 40 108
...