search
Log In
10 votes
81 views
Apakah dasar-dasar yang ada di dalam Penyelenggaraan Jalan? Di mana boleh dirujuk dasar-dasar tersebut?
in Fixed Asset (Tak Alih) 790 points 2 8 16

2 Answers

7 votes
Saya kurang pasti sama ada wujud apa-apa dokumen dasar yang spesifik berkenaan jalan. Walau bagaimanapun, Kerajaan telah mempunyai DASAR PENGURUSAN ASET KERAJAAN (DPAK) yang dilancarkan pada 2009.

DPAK menjelaskan jalan raya, jambatan, terowong, dll. adalah sebahagian daripada aset tak alih Kerajaan yang hendaklah diuruskan dengan sempurna melalui pendekatan Pengurusan Aset Menyeluruh (PAM).

DPAK - Perkara 6.2: Pengurusan aset yang komprehensif dan bersepadu merangkumi perancangan, pewujudan, penggunaan, penyenggaraan, pemeriksaan, pelupusan dan hapus kira hendaklah dilaksanakan bagi memastikan aset sentiasa berada dalam keadaan sempurna, selamat digunakan, penggunaan yang eknomik dan menjamin jangka hayat yang lebih lama.
3,470 points 3 17 38
4 votes

Boleh didapat dalam laman web KKR dibawah tajuk - Dasar Pembangunan dan Penyenggaraan Jalan Persekutuan.

  • Memperkasa Rangkaian Jalan Persekutuan antara koridor dan bandar utama di seluruh Negara.
  • Memperkasa Rangkaian Jalan Persekutuan di dalam Wilayah Koridor Pembangunan.
  • Melengkapkan rangkaian Jalan Persekutuan di Koridor Sarawak & Sabah.
  • Memperkukuhkan rangkaian Jalan Persekutuan ke pusat pertumbuhan di luar koridor.
  • Meningkatkan kecekapan Jalan Persekutuan di bandar utama di Malaysia.
  • Mengekalkan tahap aset Jalan Persekutuan yang cemerlang iaitu mencapai spesifikasi/piwaian teknikal jalan.
  • Meningkatkan penyertaan bumiputera dalam pembangunan industri bina Negara.
49,820 points 107 197 359
...