search
Log In
4 votes
62 views
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan runtuhan tanah pada sesuatu cerun itu berlaku?
in Geotechnical 500 points 1 2 13

1 Answer

4 votes

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya runtuhan tanah. Antara faktor-faktor penyebab adalah:

1. Faktor semulajadi yang mana ianya disebabkan oleh faktor graviti dan ketidakstabilan cerun dimana adanya aktiviti-aktiviti di atas atau pada kaki cerun. Proses luluhawa ke atas cerun, berlakunya hujan lebat serta faktor bentuk muka bumi geologi di kawasan berkenaan.

2. Faktor manusia dimana wujudnya aktiviti guna tanah pada permukaan bumi seperti pertanian. Wujudnya faktor getaran kepada permukaan bumi iaitu gegaran yang disebabkan aktiviti manusia seperti gegaran akibat penggunaan mesin tertentu serta aktiviti letupan dan juga faktor masa.

760 points 1 10
...