search
Log In
3 votes
69 views
Sudahkah satu sistem comprehensive untuk pengumpukan data kemalangan diwujudkan di JKR?

Andai ada, apa sistem yang digunakan oleh pihak JKR perihal pengumpulan data tersebut untuk dijadikan rujukan penting dalam urusan rekabentuk jalan dan perancangan mitigasi demi mengurangkan tragedi kemalangan?
in Road 49,820 points 107 197 359

2 Answers

4 votes
Saya berpendapat bahawa bagi capaian data statistik atau sebagainya adalah lebih baik dibuat dengan kerjasama MIROS sebagai badan yang penyelidikan berkenaan keselamatan jalan raya. Dengan itu, input dari aspek rekabentuk jalan juga boleh dikenalpasti berdasarkan bilangan kes yang direkodkan oleh badan tersebut. Ini dapat memberi implikasi yang lebih jelas berbanding ditugaskan kepada unit-unit cawangan berkaitan. Kerjasama ini bukan hanya dapat memberi input kemalangan tetapi penjanaan kualiti dan kuantiti rekabentuk jalan di semua tempat di seluruh negara. Terima kasih.
14,190 points 4 33 96
1
Terima kasih atas syor dan pandangan tuan. Saya rasa adalah lebih baiknya JKR mengwujudkan satu rangkaian sistem demi memudahkan proses penyelidikan dan urusan kerja harian sebab MIROS merupakan agensi yang bukan di bawah JKR. Di samping itu, JKR telah sedia wujud Bahagian Forensik Keselamatan Jalan dan juga mempunyai pasukan yang kompeten. Justeru itu, adalah lebih baik dan sangat bermanfaat kepada JKR dengan terwujudnya data kemalangan itu memandangkan hampir sebahagian besar jalinan jalan adalah di bawah seliaan JKR.
1 vote

Untuk makluman tuan, di JKR memang sudah ade sistem pengumpulan data kemalangan iaitu SISMAK http://roadsafety.jkr.gov.my/index.php?swidth=1366 .

490 points 2 2 7
0

Terima kasih atas perkongsian @EY 

0
Malangnya laman sesawang tersebut tidak lagi dikemaskini selepas 23/10/2011
0
Apakah JKR ada perancangan untuk hidupkan semula sesawang tersebut demi memudahkan proses rujukan?
0

Laman tersebut masih lagi berfungsi cuma paparan muka hadapan yang tidak diupgrade lagi.. dan maklumat data kemalangan setakat yang terkini adalah Dec 2019 ada dimasukan oleh pegawai2 yang berkenaan di setiap JKR Daerah masing2. Walaubagaimanpun, pihak tuan/puan perlu ada ID bagi mengases data tersebut. 

Untuk makluman mmg sudah ada permohonan bagi memohon peruntukan bagi membangunkan semula dan menaik taraf SISMAK kepada pihak BTM . Dalam masa yang sama KKR juga sedang membangunkan sistem RAMS http://rams.kkr.gov.my . 

0
Terima kasih terhadap feedback.....
...