search
Log In
8 votes
59 views
Di manakah peluang atau ruang kerjaya bagi kumpulan pelaksana untuk meningkatkan taraf pendidikan/kelulusan kami untuk ke tahap yang lebih tinggi selain mengisi jawatan kenaikkan pangkat/pemangkuan?
in Human Resource Management 1,170 points 3 10 24

1 Answer

5 votes
 
Best answer

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, pihak CDPK akan membuat hebahan maklumat jika terdapat penawaran pengajian bagi Kumpulan Pelaksana. Jika merujuk kepada hebahan yang dibuat menerusi emel pada 19 Mac 2019, tarikh permohonan masih dibuka sehingga 29 Februari 2020 secara dalam talian dan "Permohonan boleh dibuat melalui portal Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia di http://esilav2.jpa.gov.my"

Semoga bermanfaat.

14,030 points 4 33 96
selected by
...