search
Log In
9 votes
87 views
Apakah yang dimaksudkan dengan penarafan hijau pH? bagaimana kaedah perlaksanaan di JKR Malaysia?
in Green 1,170 points 3 10 24

1 Answer

8 votes

Secara ringkasnya, Penarafan Hijau merupakan satu alat yang digunakan untuk mengukur tahap kelestarian bagi sesebuah pembangunan. 

Di JKR, pelaksanaan Penarafan Hijau telah dibuat melalui Surat Arahan KPKR Bil. 17/2015 bertarikh 23 September 2015 yang bertajuk Pelaksanaan Skim Penarafan Bangunan Hijau di Semua Projek JKR dalam RMK-11. Menurut Surat Arahan KPKR tersebut, projek JKR perlu menggunakan dua jenis Penarafan Hijau  (tertakluk kepada kos projek) iaitu Penarafan Hijau Jabatan Kerja Raya (pH JKR) dan Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool (MyCREST). Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga (CASKT) merupakan penyelaras bagi pelaksanaan Penarafan Hijau di JKR.

Info lanjut: http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/Penarafan_Hijau

3,380 points 4 13 27
...