search
Log In
7 votes
78 views
Pegawai-pegawai JKR perlu memastikan sesuatu projek yang dirancang memenuhi keperluan semasa Pihak Berkuasa Tempatan, Undang-undang Kecil Bangunan 1984, serta lain-lain dokumen rasmi yang berkaitan.

Namun sekiranya jumlah projek yang dilakasanakan oleh setiap pegawai adalah terlampau banyak, ia boleh menyebabkan pegawai lambat dalam membuat keputusan kerana memerlukan masa untuk memastikan keputusan yang bakal disampaikan tidak bercanggah dengan peraturan dan perundangan semasa jabatan dan negara.

Di sini, jumlah projek yang 'terlampau banyak' adalah subjektif dan perlu dikaji supaya agihan bilangan projek dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun mengikut sumber tenaga yang ada.
in Human Resource Management (PM) 950 points 4 7 14

1 Answer

4 votes
Adakah kualiti sesuatu projek bergantung kepada jumlah pegawai? Apakah nisbah yang sesuai? Semua persoalan ini memerlukan jawapan yang subjektif.
50,680 points 25 104 239
0

Saya pernah pernah dimaklumkan berkenaan Workload Calculator yang merupakan salah satu tools yang dihasilkan oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik melalui Kumpulan Inovasi dan Kreatif dimana ia membantu untuk mengenalpasti workload pegawai-pegawai di cawangan berkenaan supaya pembahagian tugas dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan tersusun. Sekiranya tool berkenaan dapat dikongsikan kepada semua Cawangan JKR yang lain, ia boleh dimanfaatkan secara lebih menyeluruh.

0
Saya pun setuju kalau tools yg dibangunkan ini dapat dimanafaatkan bersama.
...