search
Log In
10 votes
153 views
Perlukah kita mengisi borang Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi aktiviti yang tidak dapat lagi dilaksanakan atau kuantiti sebenar kurang daripada kuantiti asal BQ? Atau hanya membuat pelarasan harga kontrak terhadap aktiviti yang dipotong?
in Contract Administration 1,270 points 6 11 19

2 Answers

2 votes
 
Best answer
Tak buat kerja potong je. Bayar ikut apa yang dibuat ikut rate BQ.
670 points 7
selected by
0
Terima Kasih tuan atas respon
1 vote

Sekiranya BQ tuan adalah provisonal quantity atau kuantiti sementara maka pihak tuan perlu memuktamadkan kuantiti tersebut (kurang atau pun tak pakai) dengan hanya memadai melalui pengisian borang Pelarasan Harga Kontrak (PHK). 

Namun sekiranya BQ tuan adalah fixed quantity atau tidak menunjukan perkataan provisional quantity maka pihak tuan hendaklah mengisi borang Arahan Perubahan Kerja (APK) dan mencatatkan pengurangan kos (sama ada kuantiti kurang atau tak pakai) di borang tersebut.

Selepas SO/PD menandatangani borang APK (kurangan) tersebut, pihak tuan perlu memuktamadkan APK tersebut sebaik sahaja kerja kurangan di tapak itu telah siap sepenuhnya dengan mengisi borang Pelarasan Harga Kontrak (PHK) pula. Jika APK itu ada perubahan lagi, pihak tuan boleh laras kuantiti muktamad di PHK tetapi jika APK itu tiada perubahan sama ada kos ataupun kuantiti maka pihak tuan hanya perlu catatkan RM0.00 pada PHK tersebut.

2,900 points 6 13 29
0
Terima kasih tuan atas respon
...