search
Log In
4 votes
69 views
Sebab apabila disemak di dalam JPedia antara Standard yang dikeluarkan ialah seperti Prefabricated Cold Formed Steel Roof Truss, Timber Roof Truss, Structural Steelwork, Drainage Works in Building Project, Load Bearing Blockwork Sytem dan Precast Concrete System.

Tetapi bila baca Need Statement yang dikeluarkan CKAS pada tahun 2013 ada terdapat Standard Specification for Flat Roof Waterproofing. Adakah Spec ini masih wujud dan digunakan?
in Structure 710 points 1 9 18

2 Answers

4 votes
 
Best answer
Specification for Flat Roof Waterproofing adalah spesifikasi khusus yang digunakan apabila CKAS terlibat di dalam skop kerja penggantian sistem kalis air di bumbung konkrit rata. Ianya masih digunakan dan ownership dokumen ini adalah di bawah Bahagian Kejuruteraan Forensik Struktuir, CKAS.

Sila berhubung dengan mana-mana pegawai di Bahagian Kejuruteraan Forensik Struktur sekiranya pihak puan ingin mendapatkan salinan spesifikasi tersebut.
50,250 points 25 104 239
selected by
0
Maklum tuan Baik. Terima kasih banyak2x :)
2 votes
Sepanjang pengetahuan saya bertugas di CKAS, Needs Statement yang dikeluarkan oleh pejabat ini tidak merujuk kepada sebarang spesifikasi utk Flat Roof Waterproofing, sebaliknya hanya merujuk kepada BS 8000-4 utk kerja waterproofing.
50,250 points 25 104 239
...