search
Log In
8 votes
71 views
in Assets & Facilities Management 2,000 points 2 10 23

1 Answer

3 votes
Terdapat beberapa petunjuk yang boleh digunakan untuk menilai prestasi pengurusan fasiliti seperti : 1)Kos pengurusan fasiliti yang merangkumi pembinaan baru, peralatan, pertukaran stesen kerja, operasi, pengubahsuaian, penyumberan dan aset. 2)Gangguan masa untuk membaikpulih sistem bekalan serta peralatan seperti lif, telefon, komputer, 3)Kepuasan pengguna, pelanggan, dan pihak pengurusan terhadap suasana dan budaya kerja organisasi. 4)Masa tindak balas bagi menyelesaikan aduan atau masalah berkaitan dengan perkhidmatan fasiliti. 5)Keberkesanan latihan yang diberi kepada pengguna untuk memahami tentang pengurusan fasiliti. 6)Kesesuaian dan keselesaan pengunaan ruang kerja dalam bangunan berdasarkan operasi yang dijalankan.
22,410 points 22 84 142
...