search
Log In
6 votes
128 views
Terdapat pandangan bahawa SO boleh mengeluarkan NUTPKK tanpa masuk CCP terlebih dahulu; kerana CCP tidak termasuk di dalam kontrak. Mohon penjelasan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.
in Contract Management 370 points 1 4 9

2 Answers

4 votes
Ada baiknya rujuk kepada Urusetia CCP JKR. Persoalan yang ringkas tapi penuh bermakna. Mudah-mudahan membantu.
2,520 points 2 7 22
4 votes
Syarat-syarat Kontrak mensyaratkan sebarang tindakan berdasarkan Klausa Penamatan Kontrak perlu dilaksanakan oleh Pegawai Yang Dinamakan (PYD) dalam Kontrak. (yg selalunya bukan juga seorang SO).  Oleh yang demikian, CCP memang tidak mempunyai kuasa secara kontraktual. Walaubagaimanapun, sebagai penjawat awam, kita masih tertakluk kepada arahan/prosedur Kerajaan yang mempunyai objektif2 tertentu bagi memastikan kepentingan Kerajaan. Malah PYD juga boleh mendapatkan pandangan terutamanya dari segi perundangan sebelum mengeluarkan NUTP.
990 points 2 5 9
...