search
Log In
6 votes
91 views
Selain cube test, apakah ujian yang harus dan perlu dilaksanakan demi menentukan kualiti dan bancuhan Ready Mix Concrete itu adalah berkualiti untuk mencapai bukan sahaja keperluan kekuatan bah ketahanlaksakkan juga diambilkira?

Apakah segala kandungan ramuan bancuhan itu dibentang dan direkodkan sebagai rujukan penting andai berlaku sesuatu kegagalan diluar jangkaan?

Apakah admixture yang dianggap tidak dibenarkan dalam bancuhan ready mix concrete?
in Structure 49,130 points 107 197 356

1 Answer

6 votes
 
Best answer
Bancuhan konkrit yeng dibenarkan di dalam Seksyen D, Spesifikasi piawai masa kini (edisi 2014) membenarkan pengunaan dua jenis, iaitu designed mix dan juga prescribed mix. Spesifikasi ini juga adalah bertepatan dengan keperluan Standards Malaysia MS EN 206-1, MS 523 Part 2 dan MS 523 Part 3. Kualiti konkrit ditentukan dengan ujian-ujian kiub dan juga ujian slump atau flow test.

Sekiranya dikaji dengan keperluan spesifikasi , ujian-ujian ini perlu dijalankan di dalam tiga(3) peringkat

i) Initial Test - ujian kiub ini hanya perlu dijalankan oleh pihak pembekal konkrit sekiranya bancuhan konkrit adalah baru dan tidak pernah digunakan di mana-mana projek lain. Jika bancuhan ini telah perbah digunakan, maka ujian initial ini tidak perlu. Konsep ini adalah berlainan dari trial mix yang telah diamalkan oleh pegawai JKR selama ini.

ii) Conformity Test - Ujian ini merangkumi pengambilan sampel dan ujian-ujian slump/flow test dan ujian kiub yang dilaksanakan oleh pembekal konkrit dan dilaksanakan di mixing plant. SO perlu memastikan pihak pembekal melaksanakan ujian ini dengan meminta rekod ujian dari masa ke semasa.

iii) Identity Test - Ujian ini juga merangkumi pengambilan sampel dan ujian-ujian slump/flow test yang dilaksana oleh Kontraktor di tapak bina dan disaksikan oleh pegawai JKR. Ujian ini akan menentukan samada pembekalan konkrit ke tapak lulus atau sebaliknya.

Dengan adanya skema ujian-ujian ini, adalah diharap pemastian kualiti konkrit di tapak adalah baik.

Ketahanan lasak sesuatu bancuhan konkrit adalah bergantung kepada gred bancuhan konkrit. Telah ada bayak kertas kajian yang melaksanakan kajian berkenaan keperluan ketahanlasakan bancuhan konkrit. Secara amnya, Gred 28/35 atau 30/37 yang diamalkan oleh JKR dianggap sebagai bancuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi. Walaubagaimana tahap kelasakan konkrit juga bergantung kepada kawalan ketika meletak konkrit, terutama kepada kedudukan besi tetulang, jarak cover, kaedah awet dan juga suhu bancuhan konkrit.

Penggunaan bahan tambah atau admixtures tidak di larang penggunaannya. Spesifikasi membenarkan penggunaan bahan ini di dalam designed mix yang dibekalkan oleh Pembekal Konkrit. Sila rujuk Klausa 2.4 , Seksyen D, Spesifikasi Piawai.
50,250 points 25 103 239
selected by
0

Terima kasih atas perkongsian bermanfaat Ir @azudin yes

...