search
Log In
6 votes
109 views
Perlukan ada pelan kerja ukur terlebih dahulu sebelum disiplin arkitek memulakan pelan konsep bangunan agar tiada pindaan berulang? Terutama mukabumi yang berkontour?
in Project Management 19,280 points 21 43 139
1
Terima kasih di atas maklumbalas pihak tuan. Ternyata perancangan dan perjalanan sesebuah projek adalah berbeza walaupun kaedah pelaksanaan projek sama.

3 Answers

7 votes
Pindaan rekabentuk berulang sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bukan sahaja kerana faktor muka bumi yang berkontur, tetapi faktor2 kehendak Pelanggan, kos, dan juga kesilapan kontraktor juga menyebabkan lukisan rekabentuk perlu dipinda.

Di dalam proses merekabentuk, terdapat fasa-fasa yang diambilkira dalam menentukan rekabentuk final. Antaranya brief pelanggan, kesesuaian sesuatu tapak, budget, dan sebagainya.

Sebelum sesuatu projek diputuskan untuk dilaksanakan, memang perkara pertama yang diperlu dilakukan adala melawat tapak, dari situ, pelan kerja ukur (survey drawing) mesti terlebih dahulu disediakan. Ini adalah untuk mengira kos kerja tanah, struktur muka bumi di situ dan juga kesesuaian jenis asas yang akan digunakan.

Kesimpulannya, perubahan rekabentuk bukan disebabkan oleh faktor mukabumi dan struktur tanah sahaja sebaliknya banyak faktor yang mempengaruhi pindaan rekabentuk pelan bangunan.
49,160 points 9 23 57
5 votes
Pada pandangan saya, pelan ukur adalah amat penting untuk penyediaan sebarang pelan konsep. Dengan adanya pelan ukur, maka, boundary projek, kontour tapak dan hubung kait dengan keadaan persekitaran adalah lebih jelas. Dengan maklumat ini, beserta dengan siling bajet dan keperluan brif pelanggan, maka rekabentuk yang sesuai dapat disediakan, tanpa banyak pindaan yang diperlukan.
50,680 points 25 104 239
4 votes
Bagi keadaan tapak yang ekstrem seperti berkontur,sempit dan sebagainya, adalah wajar dimulakan pelan konsep selepas pelan ukur diterima. Bukan sahaja susunatur menjadi lebih praktikal dan pindaan dapat dikurangkan, malah kos pembinaan juga mungkin dapat dijimatkan.

Hal ini mungkin berbeza dengan keadaan tapak yang biasa, namun berdasarkan pengalaman saya pelan konsep dengan pelan ukur kurang sedikit pindaannya berbanding pelan konsep tanpa pelan ukur.
1,140 points 4 6 18
edited by
...