search
Log In
6 votes
19 views

Seperti aduan penduduk kesan daripada pembinaan projek.

in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63

1 Answer

1 vote
 
Best answer
Biasanya penduduk akan membuat aduan atau laporan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan penduduk setempat seperti terjadinya banjir kilat akibat dari kerja-kerja pembinaan projek tersebut atau habuk yang menjejaskan pernafasan dan kesihatan serta bunyi bising juga bau yang tidak menyenangkan. Juga laluan keluar masuk yang sering menjadi aduan utama yang penduduk kerana kehidupan mereka menjadi tidak selesa.

Oleh itu, perkara-perkara ini perlu dipertimbangkan lebih awal di peringkat perancangan lagi agar langkah-langkah awal dapat dibuat dan risiko ini boleh dibendung. Salah satu cara ialah dengan mengadakan perbincangan dengan ketua-ketua masyarakat setempat dapat dibuat lebih awal dan dengan mencadangkan langkah-langkah pencegahan serta pembetulan yang akan ditawarkan.
42,870 points 28 108 208
selected by
...