search
Log In
11 votes
64 views

Skop tambahan menyebabkan kos projek melebihi peruntukan enlightened

in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63

2 Answers

2 votes
Jika perkara yang diminta oleh pelanggan itu diluar skop asal projek maka perubahan itu mestilah dinyatakan dalam aspek berikut :

1. Keperluan dan apakah 'added value' kepada projek?

2. Siapa kah yang bertanggungjawab kepada perubahan tersebut (tambahan skop)

3. Apakah impak perubahan tersebut terhadap kos dan masa projek?

4. Langkah-langkah pengawalan yang perlu diambil dalam melaksanakan perubahan tersebut?

Apabila semua soalan ini telah terjawab dengan sempurna, dan diluluskan oleh pihak pembangunan pelanggan jadi JKR boleh lah layan permintaan itu kerana after all its the clients' project and money. Kalau jawapan tidak jelas minta penjelasan dpd klien agar some justification is valid for the changes.

Remember there are only two types of circumstances where changes can occur ; client request and possibility of  risk happening .
9,200 points 17 35 86
1 vote
Perkara ini bergantung kepada siapa stakeholder yang dimaksudkan. Kalau ianya disebabkan oleh keperluan stakeholder statutori ianya lebih mudah dijustifikasikan. Namun daripada pengalaman kita melaksana projek, kebanyakan perubahan skop biasanya datang daripada pengguna atau perubahan kakitangan di pihak pelanggan.

Pendekatan yang baik adalah untuk memaklumkan pihak stakeholder berkaitan proses kelulusan bajet dan skop projek serta juga implikasi kontrak perubahan berkenaan. Dalam banyak keadaan adalah baik sekiranya kita menasihati stakeholder berkenaan utk memohon kelulusan perubahan berkenaan daripada pihak pembangunan mereka.
2,240 points 2 11 23
...