search
Log In
7 votes
100 views

Sejak akhir-akhir ini, projek-projek baru telah mula disalurkan kepada JKR sebagai agensi pelaksana berdasarkan AP182.

Berdasarkan lambakan projek yang terutama yg dilaksanakan secara Konvensional Dalaman yang melibatkan kos yang besar akan menambahkan bebanan wakil pegawai penguasa projek untuk memantau kelancaran perjalanan pembinaan di tapak.

Bagi membantu wakil penguasa, adakah dibenarkan memasukkan skop bagi keperluan Penyelia projek seperti M&E coordinator bagi membantu wakil pegawai penguasa yang dibayar secara man-month di dalam senarai kuantiti (BQ). Sekiranya tidak boleh, apa punca, kuasa yang tidak membenarkan skop ini dimasukkan di dalam skop kerja?

Terima kasih

in Contract Management 29,420 points 39 103 216
edited by

2 Answers

5 votes
Kaedah tersebut pernah digunakan di dalam projek JKR sebelum ini dan pada pandangan saya ianya boleh menimbulkan conflict of interest kepada pegawai yang dilantik oleh pihak kontraktor utk mengawasi projek.

Sehubungan dengan itu, SO perlu memantau pegawai lantikan ini dengan teliti untuk memastikan bahawa semua keputusan yang dibuat oleh pegawai di tapak adalah benar-benar memihak kepada SO dan bukan kepada paymaster mereka.
50,680 points 25 104 239
3 votes
Satu kaedah yang lebih sesuai ialah pihak SO sendiri membuat perlantikan Penyelia projek dengan menggunakan peruntukan projek yang dimasukkan dalam ATDA dibawah item Supervision. Mereka boleh dilantik dibawah kaedah Contract for service dan dibayar mengikut kadar Kerajaan. Kaedah ini sekiranya diluluskan boleh mengelak "conflict of Intrest" dan kekurangan kakitangan tetap semasa.
690 points 3 4 10
...