search
Log In
7 votes
53 views
Apakah kaedah yang sedang diamal dan dirancang untuk Pelan Risiko Projek Pembinaan JKR?

Adakah perancangan Pelan Risiko Projek itu merangkumi semua peringkat kitaran hayat aset?

Berapakah tempuh sah laku pengamalan dan penggunaan yang ditentukan sebelum pemurnian dilaksanakan demi memperkukuhkan perancangan dan perlaksanaan Pelan Risiko tersebut?
in Risk Management 49,130 points 107 197 356

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Pegawai JKR dan mana-mana Kementerian/ Jabatan/ Agensi boleh merujuk GARIS PANDUAN PENGURUSAN RISIKO PROJEK BAGI PROJEK KERAJAAN Ver. 1.0 (Januari 2017) bagi perancangan dan penyediaan Pelan Risiko Projek Pembinaan JKR.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN RISIKO PROJEK BAGI PROJEK KERAJAAN ini pada amnya diguna pakai semasa fasa Pewujudan Aset, iaitu fasa kedua daripada empat fasa utama dalam kitaran hayat aset.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN RISIKO FASILITI Ver. 1.0 (Mei 2017) pula boleh dirujuk bagi pengurusan risiko aset di fasa Penggunaan, iaitu fasa ketiga kitaran hayat aset.
3,150 points 3 16 38
selected by
0

Terima kasih atas perkongsian bermanfaat @azhanif 

...