search
Log In
7 votes
146 views
Adakah dibenarkan untuk HODT merekabentuk secara in-house dan kemudian penyeliaan dilaksanakan oleh pihak Perunding? Bagaimanakah status liabiliti banggunan tersebut sebab kebiasaannya, HODT yang akan merekabentuk secara in-house dan pegawai JKR yang akan menyelia.
in Structure 710 points 1 9 18

2 Answers

6 votes

Rekabentuk masih dibawah tanggungjawab HODT dan sebarang perubahan di Fasa pembinaan akan dilaksanakan oleh HODT.

Perunding dilantik hanya untuk fasa pembinaan iaitu untuk pelantikan RE dan COW yang bertanggungjawab untuk menyelia pemasangan serta kualiti di tapak bina. Perunding ini juga dapat membantu pegawai penguasa atau Wakil penguasa di tapak.

Pelantikan perunding di fasa pembinaan ini selalunya dibuat atas beberapa faktor:

  1. Lokasi projek yang jauh serta sukar untuk pegawai penguasa berada di tapak contohnya projek di pulau.
  2. Kekangan sumber manusia pegawai tapak. Contohnya kekurangan pegawai di Pasukan projek Khas persekutuan @Negeri.
  3. Sebagai 1 alternatif untuk menghadapi AP182 dimana kekurangan sumber manusia sedia ada akan di tampung dengan pelantikan perunding untuk membantu mengawasi tapak bina.


Sekian, terima kasih

27,960 points 38 98 208
edited by
0
Terima kasih tuan di atas maklumbalas.
5 votes
Code of Conduct yang dikeluarkan oleh LJM

1.1.6 A registered Professional Engineer with Practising Certificate shall not

accept assignment and assume responsibility for coordination of an

entire project and sign and stamp (Professional Engineer with Practising

Certificate stamp) the engineering documents for the entire project

unless the engineering documents for each technical segment of the

project is signed and stamped personally by the qualified person who is

involved in the respective segment of the project.

Secara dasarnya, LJM tidak  menggalakkan kaedah ini kerana ianya melibatkan liabiliti. Jika dirujuk kepada Klausa 1.2.2 Code of Conduct

1.2.2 A registered Professional Engineer with Practising Certificate who takes

over a piece of work shall assume all liability and responsibility for the

works done prior to his taking over.

Perunding yang berkaitan perlu menanggung semua liabiti ke atas kerja tersebut termasuk rekabentuk. Pada pandangan saya adalah tidak adil utk perunding tersebut utk mengambil alih liabiliti dengan hanya dibayar yuran supervision sahaja.
50,260 points 25 104 239
0
Tuan, adakah Code of Conducts ini termaktub kepada pegawai tapak yang ada PE sahaja. Jika tiada PE maka code of conducts ini tidak digunapakai.
1
Pegawai tapak yang dilantik ditapak adalah mewakili syarikat perunding yang dilantik dan secaraamnya mewakili PE yang menanda-tangani agreement. Jika pegawai di tapak tidak ada PE, maka tanggungjawab ini adalah di bawah PE syarikat.
Menjadi amalan CKAS utk mengarahkan PE perunding untuk mengesahkan laporan pegawai tapak (sekiranya bukan PE) secara berkala untuk memastikan tanggungjawab beliau ke atas kerja di tapak.
0
Baik tuan, terima kasih banyak2x di atas perkongsian.
0
Tuan, adakah ini juga akan berlaku jika Perunding yang merekabentuk bangunan  dan Pegawai JKR yang menjaga tapak. adakah JKR yang akan mengambil liabiliti rekabentuk Perunding tersebut.
1
Code of Conduct seorang Jurutera Profesional tidak membezakan pegawai JKR ataupun pegawai bukan kerajaan. Pada dasarnya, LJM tidak menggalakkan situasi ini kerana ianya akan menimbulkan berbagai pertikaian sekiranya projek tersebut mengalami masalah.
0
Terima kasih tuan :) Faham2x.
0
Saya setuju dengan jawapan tuan, praktis ini perlulah dielakkan sekiranya boleh, kerana pertikaian dan salah-menyalah akan berlaku apabila terdapat masalah di tapak lebih-lebih lagi masalah yang menyebabkan kerugian yang perlu ditanggung oleh pihak berkaitan.
...