search
Log In
10 votes
182 views

Need statement yang kurang jelas, terlalu umum dan tidak berdasarkan projek tersebut

in Stakeholders Management 4,340 points 8 51 63

1 Answer

6 votes
 
Best answer

Pengurus Program perlu memastikan brif projek lengkap terlebih dahulu. Sekiranya tidak lengkap, perbincangan atau mesyuarat semakan brif dengan pihak pelanggan dan stakeholder terlibat perlu diadakan bagi memperjelaskan brif berkenaan di peringkat perancangan lagi. Pengesahan pelangan adalah perlu.

Semasa penyediaan need statement pula, komunikasi dan kordinasi antara pelanggan dan stakeholder adalah sangat penting. Komunikasi boleh diadakan samada melalui perbincangan dan mesyuarat semakan bagi memastikan tiada pertindihan, discrepency, keciciran skop dan sebagainya dikenalpasti lebih awal. Need statement perlu disediakan dengan lebih jelas. 

920 points 2 3 8
selected by
...