search
Log In
6 votes
112 views
Akibat dari kos PDA melebihi kos yang telah diluluskan, mengakibatkan kelewatan proses perolehan dilaksanakan.

Apakah langkah-langkah yang perlu di ambil oleh JKR agar tidak timbul permasaalahan tersebut?
in Procurement Management 17,440 points 20 43 126

2 Answers

7 votes
Salam dan selamat sejahtera,

Pada pendapat saya, penyediaan anggaran kos sesebuah projek perlu mengambil kira keperluan kos utiliti seperti kos TNB, TMB serta Pengurusan Air. Disamping itu, keperluan pengguna akhir perlu di ambil kira semasa brief projek dilaksanakan.

Diantara penyebab utama Kos PDA semasa melebihi Kos Asal PDA yang diluluskan adalah tiada interaksi diantara pelanggan utama dengan pengguna akhir sesebuah projek dan keperluan kos utiliti kurang ambil kira bagi sesebuah projek.

Pendapat saya, semasa peringkat perancangan sesebuah projek, perbincangan diantara pihak pelanggan utama, pengguna akhir dan perunding perlu mengambil kira keperluan yang penting bagi semua pihak termasuk keperluan utiliti bagi sesebuah projek mengikut kos yang relevan.

Dengan cara ini, tidak akan berlaku kelewatan proses perolehan dan v.o bagi sesebuah projek dapat dikurangkan.

Sekian terima kasih.
6,000 points 12 25 37
1

Terima kasih Pn @ShAneeza atas perkongsian yes

0
Saya bersetuju dengan pendapat Puan. Selain dari itu, pihak pelanggan perlu menyemak tahun brief projek  disediakan.  Kerana terdapat brief projek disediakan 4 atau 5 tahun dahulu yang diluluskan sekarang tanpa membuat semakan dan kajian terhadap kos projek tersebut.
9 votes
Isu ini sering berlaku apabila projek yang telah diluluskan mempunyai kos siling yang tidak mencukupi apabila penyediaan PDA dibuat di peringkat JKR berdasarkan brief projek dan skop projek. Kelemahan yang dapat dilihat di antara kos siling dan PDA adalah kebiasaannya kos siling disediakan secara kiraan pukal tidak seperti PDA yang dibuat secara item terperinci. Kelemahan kedua adalah disebabkan brief projek yang disediakan tidak jelas, ada kemungkinan terdapat skop projek tidak diambilkira semasa penyediaan kos siling. Kelemahan yang ketiga, terdapat kos siling yang diluluskan merupakan anggaran kos yang lama ada yang melebihi 5 tahun yang lepas.

Berdasarkan kelemahan ini, langkah-langkah yang boleh dicadangkan untuk mengatasi isu ini adalah seperti berikut:

1. Anggaran kos bagi setiap projek hendaklah dibuat secara terperinci seperti PDA oleh pihak kementerian sebelum diangkat untuk kelulusan.

2. Brief projek hendaklah jelas dengan skop-skop kerja/projek yang diperlukan mengikut keperluan semasa.

3. Semakan anggaran kos dan brief projek perlu dibuat oleh setiap kementerian sebelum diangkat untuk diluluskan supaya ianya dikemaskini mengikut kadar harga semasa.

Selain itu, pihak JKR juga boleh menyediakan garis panduan penyediaan anggaran kos projek bangunan dan projek jalan untuk pihak kementerian dan pihak JKR Negeri untuk dijadikan rujukan supaya anggaran kos yang disediakan tidak mempunyai perbezaan yang terlalu tinggi.
3,370 points 4 13 26
2

Terima kasih Tn @MFH atas perkongsian yes

1
Terima kasih di atas pandangan Tuan.  Saya bersetuju di mana anggaran kos ini di kaji secara terperinci agar kos tersebut bersesuaian dan realistik dengan projek yang akan dilaksanakan.  Sekarang ini pihak HOPT terpaksa melaksanakan projek mengikut Design to Cost memandangkan tiada peruntukan tambahan diberi.
2
Ya, betul puan. Banyak keperluan projek serta elemen rekabentuk yang perlu "dikorbankan" supaya pelaksanaan projek berjaya dilaksanakan mengikut kos projek yang diluluskan. Tetapi praktis seperti ini akan membuatkan implikasi yang besar semasa peringkat pembinaan nanti. Kemungkinan VO akan berlaku sekiranya perkara yang kita "korbankan" semasa peringkat perancangan adalah sangat diperlukan semasa pembinaan kelak.
...