search
Log In
8 votes
62 views

Sehingga 31 Disember 2019, bilangan pengguna berdaftar Portal JCoP adalah seramai 4,492 manakala lebih daripada 100 moderator JCoP telah dilantik untuk menyelia sesi perbincangan di portal. 

Apakah langkah atau inisiatif yang boleh diambil bagi memperkasa serta menggalakkan penggunaan Portal JCoP di kalangan warga JKR?

in Miscellaneous 54,920 points 33 89 187

4 Answers

9 votes
Assalamualaikum... Pihak Urustetia telah menjalankan tugas dengan baik untuk membudayakan penggunaan CoP sebagai salah satu ruang untuk perkongsian ilmu, pengalaman dan masalah tugas sehingga kini. Ini dapat dilihat dengan pertambahan pengguna saban tahun.

Salah satu inisiatif yang saya rasa patut dipertimbangkan adalah dengan memperkenalkan dengan awal inisiatif CoP ini kepada pegawai-pegawai baru, yang saya rasa pasti mempunyai byk persoalan yg perlu ditanya berkenaan organisasi dan juga tugasan. Ini boleh dilaksanakan di peringkat jabatan, cawangan, bahagian, negeri ataupun daerah. Saya rasa kita mepunyai koordinator yang cukup utk melaksanakan inisiatif ini.

Perkara yang kedua yang saya rasa amat penting adalah sokongan serta penglibatan pegawai atasan untuk menyokong serta mengambil bahagian di dalam CoP. Tanpa sokongan padu, saya rasa, pegawai bawahan tidak akan dapat boost utk tujuan ini.
50,390 points 25 104 239
4

Terima kasih Tn Ir @azudin atas cadangan yang diberikan. 

Urusetia Portal JCoP akan meningkatkan lagi sesi roadshow dan libat urus di setiap pejabat dengan bantuan Knowledge Manager Jabatan yang dilantik bagi memastikan warga JKR terutamanya pihak pengurusan dan pegawai/kakitangan baru cakna serta aktif menggunakan portal perkongsian ilmu ini untuk manfaat bersama.

2
Setuju 200% di atas cadangan tuan Pengarah...
6 votes
Saya mencadangkan Portal JCoP dapat diakses melalui apps IOS/Android. Ini akan memudahkan pengguna untuk berinteraksi di mana dan bila2 masa tanpa perlu berada di hadapan pc. TQ.
7,930 points 5 22 54
1
Terima kasih @AzMH79 atas cadangan yang diberikan. Sesi perbincangan telah dimulakan bersama Bahagian Teknologi Maklumat JKR bagi membangunkan aplikasi telefon pintar. Pihak pentadbir akan memaklumkan sebarang perkembangan terkini.
3 votes

Pada pendapat saya langkah atau inisiatif yang boleh diambil bagi memperkasa serta menggalakkan penggunaan Portal JCoP di kalangan warga JKR adalah dengan

1. Membuat taklimat atau roadshow 

2. Menyelitkan talk selama 1 jam semasa mesyuarat pengurusan di setiap cawangan dan jabatan

3. Ketua jabatan sedikit sebanyak juga memainkan peranan terhadap penggunaan JCoP

4. Kempen memperkasakan JCoP

Intihannya.. daya dan usaha diri sendiri adalah pokok utama dalam memperkasa serta menggalakkan  penggunaan media ini.

20,890 points 21 44 152
2

Terima kasih atas cadangan yang diberikan, Ir @shdzain

Unit ECKM bersama Knowledge Manager Cawangan dan JKR Negeri akan kerap menganjurkan program taklimat/roadshow bagi memberi pendedahan kepada warga JKR terutama pegawai/kakitangan baru. 

Sokongan dan komitmen yang diberikan oleh ketua Jabatan sememangnya akan memberikan impak yang positif kepada pemerkasaan amalan pembudayaan ilmu di JKR Malaysia.

4 votes

Melihat kepada fakta yang diberikan, pengguna berdaftar Portal ini telah mencapai 4,492 dengan  lebih daripada 100 moderator dilantik untuk menyelia sesi perbincangan, boleh dikatakan lebih 80% warga JKR telah mempunyai akses kedalam sistem ini. Tahniah kepada urusetia atas kerja keras mereka dan paling penting ucapan terima kasih kepada penyumbang soalan dan jawapan dalam setiap sesi perbincangan.

Berdasarkan pandangan, portal ini amat berguna kepada pegawai baharu dan merupakan pengerak utama sesi bual bicara dengan beberapa gergasi 'otai dan sifu' memberikan komen dan pandangan terhadap isu yang dibentangkan. Namun jika diperhatikan dengan jumlah soalan yang masih tidak dirungkai, beberapa persepsi boleh wujud dan boleh mendatangkan kemudaratan kepada portal ini pada masa yang akan datang. Ini perlu diperhalusi kerana mereka yang bertanya tentulah berharapkan jawapan yang tuntas dan dapat dijadikan sandaran dalam melaksanakan amanah yang digalas. 

Apakah usaha yang dilaksanakan oleh urusetia dalam menyelesaikan isu-isu yang dibangkitkan oleh pengguna? Memandangkan kekangan masa SME untuk duduk dan mencari soalan dalam portal adakah ada sejenis mekanisma agar soalan-soalan getir ini sampai ke pengetahuan SME yang terlibat? Selain itu, apakah langkah yang diambil jika wujud soalan berganda kerana sikap ambil mudah pengguna? Sekurang-kurangnya memberikan link kepada jawapan sedia ada agar pertanyaan pengguna terjawab disamping mendidik pengguna secara halus agar semak dulu soalan-soalan yang hampir sama sebelum bertanya soalan yang sama oleh pengguna yang berbeza.

Urusetia perlu sentiasa peka dalam mencari jalan merungkai isu-isu yang dibangkitkan dengan segera dan tuntas agar mereka yang bertanya berpuashati dengan jawaban dan maklumbalas yang diberikan dan dengan itu ianya juga dapat memastikan portal ini sentiasa diminati. 

Terima kasih.

34,990 points 18 61 148
2

Terima kasih atas cadangan dan maklumbalas yang diberikan, Tn @Muham Zaini Hamzah

Pihak pentadbir mengambil maklum mengenai bilangan soalan yang tidak mempunyai sebarang maklumbalas. Tindakan korektif telah dilaksanakan sepanjang tahun dengan memajukan soalan yang berkaitan secara terus kepada moderator, pakar bidang khusus dan pakar rujuk jabatan yang dilantik untuk tindakan susulan.

Di samping itu, setiap moderator, pakar bidang khusus dan pakar rujuk jabatan akan menerima notis makluman melalui emel setiap kali terdapat soalan yang berkaitan dengan domain/bidang kepakaran masing-masing ditanya oleh pengguna. 

Sesi libat urus bersama pemilik domain dan bengkel pemantapan Portal JCoP turut diadakan secara berkala bagi memastikan setiap soalan yang ditanya oleh pengguna portal akan menerima maklumbalas yang berkaitan.

Pihak pentadbir akan meningkatkan lagi usaha memperkasakan Portal JCoP Cafe ke arah amalan pembudayaan ilmu yang berterusan di JKR Malaysia.

...