search
Log In
3 votes
37 views
Adakah senarai bangunan-bangunan Warisan dicapai atas talian? Adakah pembaikan kerosakan bangunan hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor tertentu?
in Building Conservation 950 points 4 7 14

1 Answer

1 vote
 
Best answer

Tuan boleh merujuk senarai bangunan yang telah diwartakan di laman web rasmi Jabatan Warisan Negara atau klik pada pautan berikut: http://www.heritage.gov.my/index.php/kenali-daftar-warisan

Bagi kerja pembaikan kerosakan pada bangunan yang telah diwartakan sebagai bangunan Warisan, kerja-kerja tersebut hendaklah dipelawa dalam kalangan kontraktor yang memiliki kod bidang kerja CIDB Kategori Bangunan, Pengkhususan B03 - pemulihan dan pemuliharaan. Tuan boleh rujuk pautan berikut untuk penjelasan lanjut: http://www.cidb.gov.my/images/content/pdf/pendaftaran-kontraktor/Keperluan--Pendaftaran-Kontraktor.pdf

Harap membantu. sekian.

4,580 points 3 15 30
selected by
...