search
Log In
5 votes
33 views
Duit belanja mengurus OS 28000 adalah digunakan untuk penyelenggaraan kecil bangunan. Namun adakah duit tersebut boleh digunakan untuk penyelanggaraan jalan?
in Fixed Asset (Tak Alih) 2,240 points 5 14 24

1 Answer

5 votes
 
Best answer

Berdasarkan PS 1.1 Penjenisan Kod Bagi Hasil Dan Perbelanjaan, OS 28 ditakrifkan sebagai  28000 Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli dengan  

Tujuan – merekodkan perbelanjaan untuk semua kerja yang dibuat oleh pihak luar bagi
menentukan kemudahan dan harta-harta berada dalam keadaan baik termasuk
perkhidmatan mencuci dan mencat. Termasuk:
  •   28200 Penyelenggaraan Kemudahan
    • 28201 Kemudahan Jalan Raya

 Oleh yang demikian, bagi jabatan sepatut tiada masalah mengunakan OS 28000 adalah OS untuk perbelanjaan penyelenggaraan aset tersebut.


 

34,990 points 18 61 148
selected by
1

Terima kasih Tn @Muham Zaini Hamzah atas perkongsian!

...