search
Log In
7 votes
87 views
Adakah dibenarkan di dalam kaedah pelaksanaan secara Konvensional Perunding di mana hanya Perunding Arkitek dilantik?

Seterusnya Perunding Arkitek tersebut melantik Perunding HODT lain seperti (C&S dan lain2x) bagi projek 150 juta ke atas.
in Structure 840 points 1 9 23

1 Answer

7 votes
Situasi ini mungkin merujuk kepada pelantikan Perunding Arkitek tersebut sebagai Lead Consultant. Pelantikan Lead Consultant dibenarkan (rujuk pekeliling PK3) tetapi tertakluk kepada syarat2 ditetapkan seperti di PK3.1. Contohnya Kos projek sehingga RM10 juta shj, dll.
1,010 points 2 5 9
1
Baik terima kasih tuan.
...