search
Log In
7 votes
61 views
in Stakeholders Management 42,860 points 28 108 208

2 Answers

3 votes
1. Dengan mengadakan awareness program melalui roadshow yang menunjukkan projek-projek yang JKR berjaya laksanakan.

2. Dengan menerbitkan Coffee Table Book yang meng'highlight'kan projek-projek yang direkabentuk dan dilaksanakan sepenuhnya oleh JKR.

3. Sentiasa mengadakan komunikasi berterusan dan menjalinkan hubungan baik dengan semua Jabatan Pelanggan supaya mereka akan sentiasa memberi sokongan terhadap JKR dan menghormati pandangan dan nasihat JKR.

Sesi Jalinan Mesra yang baharu diperkenalkan oleh Pengurusan Atasan adalah salah satu inisiatif bagus yang boleh digunakan untuk mempromosikan JKR sebagai Pusat Kecemerlangan Pengurusan Projek by listening to the Client Department's concerns and taking action upon their grouses immediately.
10,740 points 10 42 73
3 votes
Perkara ini hanya dapat dicapai melalui prestasi tinggi yang konsisten dalam melaksana projek berasaskan amalan terbaik semasa. Organisasi JKR secara menyeluruh perlu terlibat untuk meningkatkan maturity dalam pengurusan projek berasaskan model yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Kita juga mesti mengambil iktibar atau lessons learned daripada pengalaman kita mengendali projek di masa lepas dan tidak membiarkan masalah yang sama berulang dari satu Rancangan M'sia ke Rancangan M'sia yang lain. Setakat ini nampaknya, kita konsisten dari segi itu sahaja.
2,240 points 2 11 23
...