search
Log In
7 votes
68 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu.

Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
in LV (Low Voltage) 350 points 1 3 8

2 Answers

6 votes
 
Best answer
RCCB 40 A boleh digunapakai jika incoming circuit breaker (MCCB) adalah kurang atau sama 40 A. Walau bagaimanapun CKE telah menetapkan RCCB 63 A digunapakai disebabkan selalu berlaku staf terlupa untuk menukarkan kadaran RCCB sekiranya beban ditukar kepada 60 A. (MCCB ditukar ke 60 A). Ketetapan ini adalah untuk mengelakkan kesilapan yang sering berlaku di dalam rekabentuk.

Tambahan pula, RCCB 40 A di pasaran banyak terdapat jenis tiruan (imitation).

Dari segi perbezaan harga adalah RM 6.00
13,510 points 11 29 106
selected by
5 votes

Sebagai tambahan. MCCB bertujuan untuk memutuskan litar bagi (Over Current)

RCCD bertujuan untuk memutuskan bekalan jika terdapat residual current dalam litar berkenaan melebihi 30mA (soket) atau 100mA (lampu)

Jika menaiktaraf MCCB 63A dan mengekalkan RCCD 40A, berkemungkinan conductor didalam RCCD tersebut boleh rosak sekiranya terdapat arus berlebihan dari 40A.

Penetapan CKE;

  • RCCD : 63A
  • MCCB : 40A

31,520 points 39 105 229
...