search
Log In
8 votes
1,638 views
in Assets & Facilities Management 2,440 points 5 20 31 1 flag

2 Answers

2 votes
 
Best answer
Terdapat beberapa definisi Pengurusan Fasiliti seperti berikut  :

1) Menurut Atkin dan Brooks (2000), Pengurusan Fasiliti adalah satu pendekatan bersepadu kepada operasi, selenggaraan, peningkatan dan penyesuaian bangunan dan infrastruktur sesebuah organisasi.

2) Hamer (1998) pula menjelaskan bahawa Pengurusan Fasiliti adalah proses perancanganan, pelaksanaan, penyenggaraan dan mengambil kira kesesuaian ruang fizikal dan perkhidmatan untuk sesebuah organisasi, sekaligus mencari penjimatan kos berkaitan.

3) Berdasarkan International Facilitu Management Association (2004), Pengurusan Fasiliti adalah suatu kerjaya yang meliputi pelbagai disiplin bagi menjamin peranan alam bina dapat berfungsi melalui integrasi manusia, tempat, proses dan teknologi.

Bagi menjamin pengurusan fasiliti ditahap maksimum, ianya perlu selaras dengan matlamat dan objektif sesebuah organisasi serta objektif pewujudan sesebuah aset.
22,410 points 22 84 142
selected by
4 votes
Pengurusan Fasiliti merupakan satu kaedah pengurusan bersepadu melibatkan pelbagai disiplin profesional dalam memastikan penggunaan ruang, infrastruktur, sumber manusia dan organisasi dioptimumkan dalam penyampaian sesuatu maksud perkhidmatan seperti sekolah, pejabat, pusat konvensyen, hospital dan sebagainya.
2,650 points 1 5 16
...