search
Log In
4 votes
45 views
RCCB sering terpelantik di rumah semasa kejadian kilat berlaku. Bagaimanakah kaedah untuk mengatasi masalah ini?
in Lightning Protection 12,730 points 11 26 93

1 Answer

6 votes
 
Best answer

A. Semakan awalan 

1. Semakan awalan terhadap pemasangan pendawaian rumah harus dibuat. Antaranya pengujian Voltan pada N-E. Jika voltan N-E yang diukur menunjukkan lebih (>3V), ada kemungkinan besar terminal yang disambung pada sistem pembumian (terutama di earth chamber) adalah longgar dan perlu diperketatkan.

B. Semakan peralatan

1. Semakan terhadap RCCB harus diuji. Ini bagi memastikan RCCB dalam keadaan baik.

Akhir sekali, jika perkara A dan B menunjukkan result ujian yang baik tertapi RCCB masih juga trip (belantik). Dicadangkan tukar RCCB ke jenama dan model yang terbukti prestasinya bagus, contohnya RCCB yang mempunyai built in SPD >3KA untuk membantu RCCB menahan dari induce yang terhasil dari lightning surge.

Wallahu’alam bisshawab

2,100 points 2 6 19
selected by
...