search
Log In
7 votes
184 views
in Assets & Facilities Management 2,440 points 5 20 31

2 Answers

6 votes
 
Best answer

Pengurusan aset, ditakrifkan secara umum, merujuk kepada sebarang sistem di mana barangan yang mempunyai nilai bagi entiti atau kumpulan dipantau dan diselengarakan - http://ms.wikipedia.org/wiki/Pengurusan_aset.

2,120 points 2 7 12
selected by
3 votes
Pengurusan aset dan fasiliti merupakan satu bidang baru yang sedang berkembang pesat di Malaysia. Bidang ini sangat penting dalam memastikan kejayaan sesebuah organisasi sama ada berteraskan keuntungan ataupun sebaliknya. Pengurusan aset dan fasiliti boleh juga membawa maksud persepaduan aktiviti pelbagai disiplin di dalam membentuk persekitaran dan pengurusan yang memberi kesan kepada manusia dan tempat kerja. Manusia yang dimaksudkan merangkumi pekerja, pengguna, pelanggan dalam dan luar serta pelawat. Tempat kerja pula merangkumi segala unsur fizikal dan bukan fizikal pada sesebuah bangunan atau premis.
22,410 points 22 84 142
...