search
Log In
8 votes
37 views
Adakah terdapat sebarang perbelanjaan/bajet di dalam BQ berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja (OSH) untuk mana-mana projek di JKR?
in Cost Management 240 points 1 3 6

1 Answer

2 votes
 
Best answer
Untuk perkara ini pihak Tuan boleh merujuk kepada Surat Arahan KPKR Bil.6/2019 yang bertarikh 16 Ogos 2019 iaitu PENAMBAHBAIKAN KEPADA SENARAI KUANTITI BAGI KERJA AWALAN DAN PANDUAN TATACARA PEMBAYARAN UNTUK ITEM KERJA AWALAN DALAM SENARAI KUANTITI BAGI KERJA BANGUNAN. Didalam surat tersebut telah dilampirkan bersama senarai kerja awalam yang perlu diletakkan bersama pada setiap tender yang dikeluarkan. Pihak kontraktor perlu meletakkan harga (price) kepada setiap item yang dinyatakan di senarai kerja awalan. Berkenaan OSH ini telah dinyatakan dalam BQ di bawah item Safety, Health and Welfare.

Harap menjawab soalan. Terima kasih.
14,030 points 4 33 96
selected by
Surat Arahan KPKR Bil. 6/2019
...