search
Log In
7 votes
103 views
in Assets & Facilities Management 2,440 points 5 20 31

1 Answer

6 votes
 
Best answer
Aktiviti-aktiviti pengurusan yang membolehkan pencapaian strategi dan objektif kerja-kerja penyenggaraan aset melalui perancangan, pemantauan, kawalan dan penambahbaikan proses-proses berkaitan. Faktor yang perlu diambil kira dalam pengurusan penyenggaraan adalah ekonomik, lestari dan juga aspek2 keselamatan.
2,650 points 1 5 16
selected by
...