search
Log In
6 votes
1,902 views
in Assets & Facilities Management 2,440 points 5 20 31

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Pengurusan projek ditakrifkan sebagai perancangan keseluruhan, pengawalan dan koordinasi sesuatu projek daripada peringkat permulaan hingga peringkat penyiapan bagi memenuhi keperluan pelanggan dan memastikan projek tersebut disiapkan pada masa yang ditetapkan, dalam lingkungan kos dan juga kualiti kerja seperti yang diharapkan oleh pelanggan. - http://www.epu.gov.my/helpdeskpp_e
2,120 points 2 7 12
selected by
...