search
Log In
5 votes
30 views
Adakah boleh difikirkan menjadikan Pejabat Pengurusan Portfilo sebahagian daripada stakeholder kontrak pembinaan?Ini adalah kerana keadaan kerja yang melibatkan pengurusan projek banyak melibatkan pejabat ini termasuklah pada peringkat awal kontrak sehingga pemantauan projek. Realiti sebenar sekarang ini pejabat tersebut bekerja 'belakang tabir' dan tidak nampak 'product' yang dihasilkan dan menyebabkan ada sebilangan menyatakan pejabat tersebut 'tidak bekerja'. Mohon pandangan.
in Procurement Management 14,030 points 4 33 96

Please log in or register to answer this question.

...