search
Log In
1 vote
17 views

Difahamkan kerja-kerja undi memberi peluang kepada syarikat kecil untuk terlibat sama dalam kerja-kerja senggaraan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya pengagihan ekonomi negara dapat dinikmati bersama.

  1. Mengapakah untuk kerja-kerja undi disiplin mekanikal TIADA perolehan dijalankan secara undi?  
  2. Adakah kerana tiada Jadual Kadar Harga? 

Sedangkan melalui Tatacara Perolehan Kerja Secara Undi kos kerja undi tersebut bedasarkan kepada Jadual kadar Harga (SEKIRANYA Ada) ATAU berdasarkan kepada Harga Pasaran Semasa. 

in Contract Management 17,260 points 20 43 124
edited by

Please log in or register to answer this question.

...