search
Log In
10 votes
113 views

Semasa tempoh pelaksanaan PKP ini, banyak penggunaan aplikasi Video Conference samada yang percuma atau yang berbayar seperti Skype for businees, Cisco Webex, microsoft teams, Google hangout, Zoom, Whatsapps, Facebook dan lain-lain. Pada pandangan tuan/puan, Aplikasi manakah yang terbaik digunakan dan apakah kelebihan aplikasi berkenaan berbanding aplikasi lain.

in Miscellaneous 27,300 points 38 98 205
edited by

4 Answers

8 votes

Sekiranya melihat kepada aspek kebolehgunaan (usability), saya berpandangan aplikasi Zoom antara yang terbaik.

Tetapi mengambil kira isu security dan integriti yang dibangkitkan mengenai aplikasi Zoom sebelum ini, seeloknya untuk JKR kita menggunakan Skype for Business memandangkan penggunaannya disarankan oleh pihak MAMPU dan BTM JKR menyediakan khidmat sokongan yang padu.

7,460 points 5 22 53
4 votes

Pada sudut pandangan saya menggunakan Skype for businees sebagaimana disarankan. Selain dari itu, penggunaan TeamLink pun adalah mudah.

17,030 points 20 43 120
3 votes
Secara rasmi, kita perlu menggunakan SfB (Skype for Business). Walaubagaimana pun, penggunaan apps VC ini bergantung kepada cita rasa. Cuma apabila bermesyuarat secara VC ini, sering kita tidak dapat mengawal masa memandangkan, hampir kesemua ahli mesyuarat berada pada kedudukan yang selesa.
50,240 points 24 103 239
2 votes
190 points 1 4
...