search
Log In
5 votes
29 views
Bagi semakan tindakan tatatertib Perunding di dalam pendaftaran dengan kementerian kewangan, kita boleh semak tindakan tatatertib semasa setiap perunding melalui ePerunding.

Bagaimanakah pula untuk menyemak senarai tindakan tatatertib yang dikenakan kepada perunding oleh Lembaga Profesional?

Mohon untuk mendapatkan link di laman web Lembaga Jurutera dan Lembaga Profesional yang lain.
in Miscellaneous 30,310 points 39 104 220

Please log in or register to answer this question.

...