search
Log In
7 votes
37 views
Kebanyakan Bangunan lama Kerajaan tiada CF (Certificate of Fitness), bagaimana caranya atau flow untuk mendapatkan Fire Certification Malaysia (FC) sekiranya pemilik memerlukan sijil tersebut?
in Architecture 910 points 6 11

1 Answer

6 votes
Pemilik bangunan perlu mengemukakan salinan CCC atau CF untuk mendapatkan FC. Sekiranya bangunan tidak memiliki CF pemilik perlulah memohon semula dari PBT sekiranya PBT tersebut tidak mengeluarkannya walaupun semua syarat pematuhan telah dipenuhi. Sekiranya, bangunan tersebut tidak pernah mengemukakan apa-apa pelan bangunan untuk kelulusan bomba atau PBT, proses pemutihan perlu dilakukan dengan melantik konsultan atau profesional dalaman untuk memperakukan pelan tersebut dan mengemukakanya semula kepada pihak PBT dan bomba untuk kelulusan bagi pengeluaran CF dan seterusnya FC.
35,820 points 16 62 153
0

Terima kasih TN @aidzil atas perkongsian yes

...