search
Log In
6 votes
25 views
Apakah keperluan ICT dan cadangan  yang perlu diambil sekiranya kita ingin melangkah ke alaf pembelajaran secara maya atau mengubah norma bekerja daripada biasa kepada "accessible" dari mana-mana?
in Miscellaneous 520 points 1 4 10

1 Answer

1 vote
Sekiranya bertujuan untuk "accessible" seperti bekerja dimana-mana.. Keperluan ICT bagi diri sendiri seperti laptop dan keperluan internet adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian.
27,460 points 38 98 205
...