search
Log In
4 votes
36 views
Adakah terdapat perjanjian antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bagi pelaksanaan projek2 yg dilaksanakan kerjaan persekutuan untuk kerjaan negeri?

Perlukan kerajaan negeri meletakkan syarat-syarat tertentu sebelum menerima atau mengambil alih projek yang telah siap tersebut?
in Stakeholders Management 1,340 points 6 11 21

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Pada padangan saya, mana-mana projek yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan perlu dirunding dengan kerajaan Negeri. 

Melalui Akta 172 Seksyen 20A: Kewajipan untuk berunding

"Maka hendaklah menjadi kewajipan tiap-tiap jabatan atau agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri untuk berunding dengan denga Jawatankuasa tentang apa-apa aktiviti pemajuan yang ia bercadang supaya dijalankan di dalam Negeri itu."

12,310 points 10 36 85
selected by
...