search
Log In
7 votes
49 views
Apakah projek kerajaan yang bernilai ratusan juta perlu dilantik kumpulan perunding yang terdiri daripada kepelbagaian bidang perkhidmatan perunding termasuk (M&E) dan (QS) atau memadai melantik hanya satu bidang perkhidmatan sahaja iaitu (C&S)?
in Stakeholders Management 1,340 points 6 11 21

2 Answers

5 votes
 
Best answer
Sekiranya Pelaksanaan projek berkenaan dibuat secara Konvensional Perunding, Perunding dari pelbagai bidang akan dilantik secara berasingan oleh pejabat HODT Pakar. Dan kaedah pelantikan ini berdasarkan perolehan perunding (PK 3).
32,010 points 39 105 232
selected by
6 votes
Terdapat dua option sekiranya projek dilaksana secara konvensional dan menggunakan perkhidmatan perunding:

1. Perunding perunding arkitek, C&S, M&E dan QS dilantik secara berasingan oleh sitiap HODT yang berkaitan sebagaimana yang dilaksanakan oelh JKR pada masa kini.

2. Melantik Perunding Utama (Lead Consultant,LC), dan LC ini biasanya adalah perunding Arkitek.  LC ini pula akan melantik subconsultant dari berbagai disiplin. Dari segi kontrak JKR hanya perlu berurus dengan LC sahaja. Kaedah ini sekarang ini dibenarkan di dalam perolehan perunding.
50,390 points 25 104 239
...